โรงงานชุดชั้นในจังหวัดโทยาม่า ผลิตหน้ากากอนามัยด้วยผ้าทำ “ยกทรง” หวังลดปัญหาขาดแคลน

ผลิตหน้ากากอนามัยด้วยผ้าท…