รู้จักคนญี่ปุ่น-เชื้อสายญี่ปุ่น 3 คนผู้ติดลิสต์ 100 ผู้ทรงอิทธิพลประจำปี 2020 ของ TIME!

รู้จักคนญี่ปุ่น-เชื้อสายญ…